Social Innovation Management
Social Innovation Management

Innovatie is de driver van het moderne ondernemen. Sommige bedrijven ontwikkelen nieuwe technologieën om de kosten te drukken en de winst te verhogen. Andere bedrijven ontwikkelen nieuwe producten om markten te veroveren.


“Social Innovation Management” heeft als doel te innoveren door het aanwezige menselijk kapitaal te waarderen. Een eerste doorlichting van het gevoerde “menselijk kapitaal” beleid laat ons toe een indruk te krijgen van de huidige aanpak op dit domein.


Een rapport met onze bevindingen samen met onze prioritaire actiepunten wordt opgemaakt, samen met het eventueel voorziene budget inzake consultancy voor het project.

Bij de aanvang van een “Social Innovation” project bekijken wij de volgende zaken:

  • Organisatiestructuur
  • Operationele organisatie
  • Human resources strategie
  • Vastgelegde lange en korte termijn strategie
  • Human resources management
  • Werknemerstevredenheid
  • Beschikbare interne communicatie processen en tools
  • Beschikbare persoonlijke coaching programma’s voor het management en de CEO
  • Beschikbare MBTI® profielen in het bedrijf.

Onze missie is, rekening houdend met de input en ideeën van het personeel, om de huidige situatie te analyseren, de pijnpunten duidelijk te maken en advies te geven omtrent verbeteringen zoals:

Ontwikkeling van “personal coaching” programma’s | Implementatie van individuele, team en bedrijfsobjectieven   |   Implementatie van functie- en jobomschrijvingen   |   Definiëring en implementatie van 121 communicatie-processen met het personeel   |   Organisatie van workshops over “human capital” strategieën   |   Gebruiken van beschikbare diversiteit van MBTI profielen om de samenwerking tussen het hoger en operationeel management optimaal te benutten   |   Management en CEO advies.

© 2023 mConsulting | info@mconsulting.be