MConsulting adviseert en ondersteunt sedert 2003 KMO’s in binnen en buitenland in projecten die de werking van de organisatie optimaliseren. Voor MConsulting is management consultancy meer dan louter advies geven, het kunnen meewerken aan de groei van uw bedrijf is onze passie en trots.

MConsulting brengt geen standaardoplossingen, elke ingreep in uw organisatie is maatwerk. MConsulting is een adviesverlenend bedrijf gespecialiseerd in drie kennisdomeinen: Social Innovation Management, MBTI Training en Sales Coaching:

Social Innovation Management

Innovatie is de driver van het moderne ondernemen. Sommige bedrijven ontwikkelen nieuwe technologieën om de kosten te drukken en de winst te verhogen. Andere bedrijven ontwikkelen nieuwe producten om markten te veroveren.

Lees meer…

Myers-Briggs Type Indicator

MConsulting is geaccrediteerd om de MBTI® tool te gebruiken om het beschikbare “menselijk kapitaal” in bedrijven te meten en te ontwikkelen.

Lees meer…

Sales Coaching

Sales coaching zorgt op een gepersonaliseerde en gestructureerde wijze voor opvolging van de verkopers om tot optimale sales resultaten te komen. Sales coaching geeft ook mensen inzage in hun verkoopmogelijk-
heden en hoe deze verder te ontwikkelen om tot optimale resultaten te komen.

Lees meer…

Dollbridge Advisory

Heeft uw project, departement of bedrijf nood aan flexibel inzetbare expertise? De vennoten van Dolbridge zijn allen juristen met de nodige bedrijfseconomische kennis en ervaring; zij kunnen flexibel worden ingezet binnen uw project en/of departement en leveren toegevoegde waarde zowel aan startende bedrijven, KMO’s als aan multinationale ondernemingen.

Lees meer…